Advarer: Alvorlig luftforurening over København

Påvirker borgernes sundhed langt mere end først antaget - er skyld i mere end hvert 10. dødsfald

Udgivet Opdateret

Mens mange danskere går vinteren i møde med fuld blus på brændeovnen på grund af de stigende energipriser, så går Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nu ud og advarer borgerne.

Alt for mange københavnere lever nemlig lige nu med konsekvenserne af den sundhedsskadelige luftforurening i byen.

Forureningen påvirker borgernes livskvalitet, den forværrer eksisterende sygdom, giver flere sygedage, nedsætter aktivitetsniveauet og kan øge risikoen for overvægt. Faktisk er luftforurening skyld i lidt mere end hvert tiende dødsfald i København, skriver Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i en pressemeddelelse.

De dystre tal fremgår af en ny rapport: "Sundhed og luftforurening i København - Årsrapport 2021", som er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

- Luftforurening er et kæmpe problem. Brændeovnene i København udleder flere sundhedsskadelige partikler end bilerne, og luftforureningen gør helt almindelige københavnere syge, forringer vores livskvalitet og er årsag til for tidlig død. Det skylder vi både os selv og vores børn at gøre noget ved nu. Vi skal sætte københavnernes helbred først og gøre alt, hvad vi kan for at få renere luft i byen. Flere skal vælge cyklen over bilen, flere skal gå over til elbil og langt færre skal fyre op i brændeovnen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

'Den største miljømæssige udfordring'

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kalder luftforurening 'den største miljømæssige udfordring for menneskers sundhed'.

WHO udgav i september 2021 en rapport med nye retningslinjer for luftkvalitet.

Rapporten indeholder et klart budskab om, at luftforurening har store konsekvenser for menneskers sundhed. Og den skræmmende konklusion er, at de sundhedsskadelige effekter indtræffer ved lavere forureningsniveauer, end man hidtil har troet.

Trafik og luftforurening i København er så voldsom, at den er skyld i mere end hvert 10. dødsfald.
Trafik og luftforurening i København er så voldsom, at den er skyld i mere end hvert 10. dødsfald.

Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune Line Barfod (EL) mener også, at den sundhedsskadelige luftforurening i byen skal nedbringes:

- Det kan ikke være rigtigt, at det skal være med livet som indsats at trække vejret i København. Derfor skal vi indrette byen, så biltrafikken fylder mindre, og luftforureningen bliver nedbragt. Elbiler og delebiler kan løse en del af problemet, så disse løsninger arbejder vi for at fremme, men grundlæggende skal biltrafikken nedbringes, så børn, unge og voksne kan trække vejret mere ubekymret i landets hovedstad, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

FAKTA OM RAPPORTEN

* Ifølge beregninger døde 440 københavnere for tidligt i 2019 på grund af luftforurening. Det svarer til, at omkring 12 pct. af alle københavnske dødsfald kan tilskrives sundhedsskadelig luftforurening.

* Ifølge WHO er der ikke en nedre grænse for partiklers sundhedsskadelige effekter. Selv ved relativt lave niveauer, som i København, har luftforurening betydelige konsekvenser for menneskers sundhed.

* Luftforurening er årsag til øget risiko for fysiske og psykiske gener og et dårligt velbefindende. Fx overvægt, stress, hovedpine, hoste, irriterede øjne, næse og hals, allergiske reaktioner, åndenød, hvæsende åndedræt, utilpashed, inaktivitet mv.

* Der er borgergrupper, der er særligt sårbare overfor sundhedskonsekvenserne af luftforurening, hos hvem de mere akutte fysiske og psykiske gener kan have stor betydning i hverdagen. Fx borgere med kroniske sygdomme.

* WHO's nye retningslinjer for luftkvalitet har et budskab om, at luftforurening forårsager betydelige skader på menneskers sundhed og det ved lavere niveauer end hidtil antaget. For at beskytte menneskers sundhed anbefaler WHO derfor markant lavere niveauer af luftforurening i forhold til tidligere.

* Der kan være væsentlige forskelle på de niveauer af luftforurening, københavnerne eksponeres for, når vi færdes gennem byen. Større og trafikerede veje har væsentlig højere niveauer af kvælstofdioxid, black carbon og ultrafine partikler.

Kilde: Københavns Kommune
Powered by Labrador CMS