Brøler: Nu kan Støjberg blive straffet

Inger Støjberg måtte selv henvende sig for at få rettet fejlen

Nu er der hurtigst muligt blevet sendt ansøgning afsted om, at hun skal i fodlænke
Udgivet Opdateret

Den tidligere minister Inger Støjberg venter i øjeblikket på at afsone den straf, hun fik i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel i en sag om adskillelse af asylpar.

Og hun har været nødt til at minde Justitsministeriet om, at de skal sende en anmodning videre til Kriminalforsorgen, før hun kan få det overstået.

Det fremgår af en orientering fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

Henvendte sig selv

- Det bemærkes for en ordens skyld, at Justitsministeriets departements oversendelse af dommen til Kriminalforsorgen med anmodning om fuldbyrdelse skete på baggrund af en henvendelse fra Inger Støjbergs advokat den 6. januar 2022, skriver ministeren.

Hækkerups forklaring på dette er, at det normalt er anklagemyndigheden, som er ansvarlig for oversendelse af straffedomme til Kriminalforsorgen.

Men i tilfældet med dommen fra Rigsretten er det Justitsministeriets departement, som skal oversende dommen med anmodning om fuldbyrdelse af straffen.

Skal opfylde krav

Det fremgår, at når man venter på afsoning, som Støjberg aktuelt gør, så går der cirka tre måneder fra Kriminalforsorgens modtagelse af dommen til afsoningen iværksættes.

Gennemsnitsventetiden var 97 dage i december 2021, skriver Hækkerup.

Før et tilbud om afsoning med fodlænke gives, skal en anmodning om straffuldbyrdelse være modtaget af Kriminalforsorgen. Derudover skal "de tidsmæssige betingelser for fodlænkeafsoning" være opfyldt.

Om det er tilfældet for Støjberg, fremgår ikke af orienteringen.

Blå bog: Inger Støjberg

* Navn: Inger Støjberg.

* Født: 16. marts 1973 i Hjerk.

* Datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg.

* Uddannelse:

1993: Student fra Morsø Gymnasium.

1995: Etårig højere handelseksamen i Viborg.

1999: Informationsakademiet på Viborg Handelsskole.

2013: MA i Business Administration fra Aalborg Universitet.

* Erhvervskarriere:

1999-2001: Redaktør, Viborg Bladet.

Fra 2001: Freelancejournalist ved Støjberg Kommunikation.

* Politisk karriere:

1994-2002: Medlem af Viborg Amtsråd.

2001-2005: Medlem af Europarådet.

2005-2007: Næstformand for Venstres folketingsgruppe, ligestillingsordfører, fødevare-, familie- og forbrugerordfører samt medlem af Naturklagenævnet.

2007-2009: Politisk ordfører samt medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

2009-2010: Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling.

2010-2011: Beskæftigelsesminister.

2011-2014: Næstformand for Venstres folketingsgruppe samt integrationsordfører.

2014-2015: Politisk ordfører i Venstre.

2015-2016: Udlændinge- og integrations- og boligminister.

2016-2019: Udlændinge- og integrationsminister.

2019-2020: Næstformand i Venstre.

2021-2022: Løsgænger i Folketinget

Kilder: ft.dk, inger.dk, Ritzau.

Powered by Labrador CMS