Får IKKE Porsche tilbage

Østre Landsret ser ingen alvorlige problemer med Grundloven eller EU-retlige regler i sag om beslaglæggelse

I begyndelsen af april lagde Nordsjællands Politi dette billede ud på de sociale medier med en Porsche, der var blevet konfiskeret efter at have kørt 209 km/t. Om det er den samme Porsche leasingselskabet har kæmpet for, vides ikke. Foto: Politiet.
I begyndelsen af april lagde Nordsjællands Politi dette billede ud på de sociale medier med en Porsche, der var blevet konfiskeret efter at have kørt 209 km/t. Om det er den samme Porsche leasingselskabet har kæmpet for, vides ikke. Foto: Politiet.
Udgivet Opdateret

Et leasingselskabs forsøg på at få udleveret en Porsche, der blev brugt til såkaldt vanvidskørsel i Nordsjælland, er stødt på grund i retssystemet.

Østre Landsret har i en kendelse afvist ønsket.

Derfor må politiet indtil videre beholde bilen.

Om aftenen 1. april blev den af politiet målt til at skyde en fart på cirka 209 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen.

Dagen forinden var en ændring af færdselsloven trådt i kraft.

Den indebærer, at staten skal konfiskere køretøjer, der for eksempel har kørt mere end 200 kilometer i timen - også selv om det ikke var ejeren, der sad bag rattet og trådte speederen i bund.

Lånt ud til vanvidsbilist

Porschen ejes af leasingselskabet Breinholdt & Co.

Selskabets kunde havde lånt bilen ud til en 31-årig mand, der ræsede af sted på Helsingørmotorvejen.

Først i Retten i Lyngby og derefter i landsretten har selskabet forsøgt at få bilen udleveret med et argument om, at indgrebet strider mod ejendomsrettens ukrænkelighed.

Såvel Grundloven som EU's charter om grundlæggende rettigheder er overtrådt, har selskabets advokat, Anders Scheel Frederiksen, påpeget.

Får ikke medhold

Selskabet havde ingen mulighed for at vide, at køretøjet ville blive brugt til den høje fart på motorvejen.

Derfor er beslaglæggelse med henblik på senere konfiskation et uforholdsmæssigt indgreb, mener han.

Den vurdering kan de tre landsdommere dog ikke nikke til.

De skriver blandt andet, at leasingselskabet ikke har fremlagt konkrete omstændigheder, som peger i retning af, at der er tale om et uforholdsmæssigt indgreb.

De nævner også forarbejderne til loven.

Kritik af dom

Her kan man læse, at konfiskation hos tredjemand er den absolutte hovedregel.

Kun hvis leasingselskabet godtgør, at det reelt vil være illusorisk at opnå erstatning hos føreren, kan der ske en undtagelse.

Flere har kritiseret lovændringen.

For eksempel har Landsforeningen af Forsvarsadvokater advaret Folketinget.

Det er principielt forkert at ramme borgere og virksomheder, der ikke har gjort noget galt, mener den.

Volvo på spil

I øvrigt forsøges en anden konkret sag om en beslaglagt Volvo V60 at blive gjort til et principielt opgør.

Her er ejeren Nordania Finans. Volvoen er en såkaldt demobil, som en ansat i en bilfirma kørte rundt i.

Da hendes mand, der i øvrigt er ansat i en bank, en aften skulle hente take away, gjorde han sig ifølge politiet til vanvidsbilist, fordi han kom op på mere end 100 kilometer i timen på et sted, hvor man kun må køre 50.

Københavns Byret tager i næste uge stilling til, om beslaglæggelsen er i strid med blandt andet EU-retten.

Vanvidsbilisme straffes hårdere

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder: Straffen skærpes med 150 procent. 
  • Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder: Straffen skærpes med 100 procent
  • Forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med færdselslovsovertrædelser: Straffen skærpes med 50 procent
  • Flugtbilisme: Straffen skærpes med 50 procent

Desuden:

  • Udvidelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige færdselslovsovertrædelser, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder.

Kilde: Justitsministeriet

Powered by Labrador CMS