Så meget vidste skoleledelse

Fire elever på Agedrup Skole er blevet anmeldt til politiet fra 26. januar til 8. februar, viser afdækning.

Udgivet Opdateret

Problematikker på Agedrup Skole

Agedrup Skole har oplevet episoder med trusler, vold og seksuelle krænkelser.

Forvaltningen har afdækket bekymringer efter forældres henvendelse om skolens miljø.

Denne faktaboks blev genereret af Labrador AI og korrekturlæst af en journalist.

Ledelsen på Agedrup Skole ved Odense kender blandt andet til tre episoder om trusler med kniv og et tilfælde, hvor et barn har fået "11-års tæsk".

Det fremgår af en "afdækning af viden på baggrund af forældrehenvendelse" om skolen, som er foretaget af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. 

Ritzau er i besiddelse af afdækningen.

Seksuel krænkelse

Ledelsen kender derudover til en episode vedrørende seksuel krænkelse og en episode, hvor en elev er blevet "sparket og slået" i 2023.

Forældrene er i alle tilfælde blevet orienteret, og der er flere gange sket underretning til de sociale myndigheder og indgivet politianmeldelse, lyder det.

Samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politiet, SSP, oplyser til kommunen, at der i perioden 26. januar til 8. februar 2024 er blevet indsendt ti såkaldte AVA-bekymringer.

Skoleledelsen på Agedrup Skole kender derudover til en episode vedrørende seksuel krænkelse og en episode, hvor en elev er blevet "sparket og slået" i 2023. (Arkivfoto).

Fire børn i fokus

De dækker over bekymringer for kriminalitet fordelt på fire børn. Der er aktiv sagsbehandling på alle fire elever, som er blevet meldt til politiet.

Det fremgår ikke, hvad de er anmeldt for.

To fører an

To af børnene har fire AVA-bekymringer hver, og det vurderes, at de er "toneangivende i problematikken”.

Mellem 1. januar 2023 og dags dato har Børn- og Familierådgivningen fået indberetninger om cirka 40 børn på skolen.

Af dem omhandler de 12 indberetninger noget, der kan relateres til den problematik, der fremgår i forældrenes bekymringsbrev.

Brev fra forældre

Afdækningen, der er foretaget af forvaltningen, sker, efter at over 100 forældre har underskrevet et brev sendt til kommunen med bekymring om grænseoverskridende adfærd på skolen.

I brevet lister forældrene 17 eksempler op på episoder, der dækker over blandt andet elevers trusler med kniv ned til 4. klasse, indtag af alkohol og euforiserende stoffer, krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk, i anledning af at børn fylder 11 år.

Torsdag aften er Børn- og Ungeudvalget i kommunen blevet præsenteret for forvaltningens afdækning på et ekstraordinært møde.

Skal have overblik

Udvalget har desuden på mødet drøftet, hvilke konkrete handlinger der skal sættes i værk på baggrund af afdækningen.

Tidligere har det lydt fra børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), at kommunen skal have et overblik, før konkrete handlingsplaner sættes i værk.

- Det er vigtigt at finde ud af, om det kan lokaliseres til nogle få personer, som der skal gøres noget ved - eller om det er en generel kultur på skolen, som tillader et hårdt miljø, skrev hun til Ritzau tirsdag.

Powered by Labrador CMS