Bliver hun fyret?

Afklaring om Støjbergs folketingsfremtid vil formentlig komme snart, siger kommentatorer, som venter fyring

Inger Støjberg har ikke taget stilling til, hvad hun vil gøre efter dommen.
Inger Støjberg har ikke taget stilling til, hvad hun vil gøre efter dommen.
Udgivet Opdateret

Det bliver svært for tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg at fortsætte i Folketinget på denne side af et valg.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at den tidligere venstreminister mandag i Rigsretten blev idømt 60 dages fængsel i sagen om adskillelse af asylpar.

Til grund for dommen lå blandt andet, at det blev fundet, at Støjberg havde handlet bevidst.

- Dommen var væsentligt hårdere, end de fleste nok havde forventet. 60 dages ubetinget fængsel er en særdeles hård straf, siger Engell. Han har selv en fortid som konservativ justitsminister.

Engell forklarer, at straffen ligger i den "hårde del" blandt de sager, der har været om valgbarhed siden Grundloven af 1953.

- Jeg tror, at et flertal i Folketinget vil sige, at med en sådan dom kan Støjberg ikke fortsætte som folketingsmedlem i denne omgang, siger han.

Behøver ikke være slut

Kommentatoren regner dog ikke med, at Støjberg ikke har nogen politisk fremtid.

Han forventer, at hun vil kunne opnå genvalg ved næste folketingsvalg.

Det er først Udvalget til Valgs Prøvelse, som skal tage stilling til Støjbergs værdighed. Herefter sendes sagen videre til Folketinget med en indstilling og en betænkning, og så stemmer Folketinget om sagen.

Udvalget har indkaldt til en "åben drøftelse" om sagen tirsdag klokken 16.

Det kan gå ret hurtigt at nå frem til en afklaring, forventer Engell.

- Jeg vil tro, at det spørgsmål er afklaret inden jul, siger han.

Kendes formentlig uværdig

Politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein mener i lighed med Engell, at det mest sandsynlige udfald efter en fængselsstraf er, at Støjberg kendes uværdig.

Men Holstein noterer sig dog mandag en vis tøven blandt Folketingets partier i forhold til at komme med en udmelding.

- Grunden til, at der er en lille smule tvivl stadigvæk, er, at der ikke er nogen fra de store partier, som vil kaste den første sten. Men jeg har svært ved at se, at de kan nå til et andet resultat efter en dom af den karakter her, siger han.

Støjberg blev dømt for at være ansvarlig for, at der i 2016 i hendes tid som udlændinge- og integrationsminister blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt i strid med loven.

Inger Støjberg har ikke taget stilling til, hvad hun vil gøre efter dommen.

De er røget ud

Tidligere udlændingeminister og nu løsgænger Inger Støjberg risikerer at blive smidt ud af Folketinget, hvis hun får en frihedsstraf i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Det er Folketinget, der kan tage stilling til, om det tidligere medlem af Venstre skal erklæres uværdig til at sidde på tinge.

Det er historisk set sket meget sjældent. Blandt andet fordi medlemmer af Folketinget, der risikerer at ende i situationen, ofte selv trækker sig.

Gør de ikke det, skal sagen behandles i Udvalget til Valgs Prøvelse. Og endelig skal det til afstemning i Folketinget.

Siden ændringen af Grundloven i 1953 har der været fire personer, som er blevet smidt ud.

Læs her, hvornår det er sket:

* Thorstein Petersen, 1957:

Den første, der blev erklæret uværdig, var den færøske folketingsmand Thorstein Petersen. Han blev ved en højesteretsdom idømt 40 dages fængsel for overtrædelse af blandt andet banklovgivningen.

* Arnold Chr. Normann, 1972:

Den radikale politiker Arnold Chr. Normann blev stemt ud af Folketinget i 1972.

I september 1971 var han i en trafikulykke hovedansvarlig for, at to blev dræbt og tre kvæstet. I efteråret 1972 blev han i Østre Landsret frakendt retten til at køre bil i to år samt blev idømt 30 dages hæfte.

November samme år blev han stemt ud af Folketinget med stemmerne 88 for og 70 imod. Fem undlod at stemme.

* Mogens Glistrup, 1983 og 1984:

Den opsigtsvækkende advokat og stifter af Fremskridtspartiet Mogens Glistrup blev stemt ud af Folketinget i 1983 og 1984.

Gennem flere år havde Mogens Glistrup fortalt, hvordan han undgik at betale skat. I 1983 blev han dog - efter en langvarig retssag - i Højesteret idømt tre års fængsel for skattesvig.

Han blev stemt ud af Folketinget 1. juli 1983 med 128 stemmer for og 22 imod. 29 var fraværende.

Mogens Glistrup blev stemt ud, men havde ikke mistet retten til at stille op igen. Derfor stillede han fra fængslet op til valget i januar 1984, hvor han blev valgt ind.

Han kunne derfor - med sin immunitet som folketingsmedlem - forlade fængslet 16. januar. Allerede 6. februar stemte 139 medlemmer af Folketinget dog for at erklære Glistrups valg ugyldigt. Han måtte derefter tilbage til fængslet.

* Hugo Holm, 1990:

Hugo Holm kom i Folketinget for Fremskridtspartiet i 1988 som suppleant for Pia Kjærsgaard, der havde været ude for en trafikulykke. Efterfølgende erstattede han et andet medlem permanent. I 1989 blev han løsgænger efter interne konflikter.

Hugo Holm blev i 1990 idømt seks måneders fængsel for vold, forsøg på bedrageri, falsk anmeldelse og spritkørsel.

Det blev han efter en bizar episode i 1989, hvor han beskyldte et par, han havde givet et lift, for at have stjålet en større mængde kontanter fra ham.

Han tævede herefter det ene medlem af parret og anmeldte tyveriet til sit forsikringsselskab. I december samme år blev han taget for at køre med en promille på 1,92.

Et enstemmigt Folketing stemte ham i november 1990 ud af Folketinget.

Kilde: Folketingstidende, Ritzau, danmarkshistorien.
Powered by Labrador CMS