Børnepenge: Denne dag lander de på din konto

Børnepenge - eller Børne- og Ungeydelse, som det egentlig hedder, udbetales en gang i kvartalet. Se her hvor meget du får og hvornår din børnecheck står går ind på kontoen

Børnepenge satser 2020 kan du se i artiklen her under. Fra 0-15 år – udbetales fire gange årligt mens Ungeydelsen – fra 15 til 18 år – udbetales hver måned.
Udgivet Opdateret

Børnepenge, børnechek eller Børne- og Ungeydelse.

Kært barn har mange navne og der er nok ingen tvivl om, at mange småbørnsfamilier ser frem til den ene gang i kvartalet, hvor børnepengene går ind på kontoen – eller rettere familiernes Nemkonto – hvis man vel at mærke opholder sig i Danmark.

Det samme gælder Ungeydelsen, som udbetales til forældre med hjemmeboende unge mellem 15 og 18 år, der udbetales den 20. i hver måned. Hvor meget man får står lidt længere nede i artiklen.

Men hvad er børnepenge, hvorfor får vi dem, hvor meget får vi og hvornår bliver de udbetalt? Det er de spørgsmål, du får svar på i denne artikel.

Børnepenge er faktisk et forholdsvist nyt fænomen. Først i 1983 blev børnepenge en del af danske børnefamiliers økonomiske grundlag. I første omgang som et skattefradag, men allerede i 1984 blev der ændret i reglerne, så alle nu fik et fast årligt beløb på 800 kroner pr. barn pr. år.

Vil du læse mere om hvordan børnepenge har udviklet sig siden indførelsen, kan du rulle ned i bunden af artiklen.

Alle har ret til at modtage børnepenge

Børne- og Ungeydelsen er en ydelse alle forældre, der har børn under 18 år, kan modtage, hvis de opfylder følgende kriterier:

  • Du er bosiddende i Danmark.
  • Personen der har forældremyndigheden er fuldt skattepligtig i Danmark.
  • Barnet er under 18 år.
  • Barnet opholder sig i Danmark
  • Du har enten boet eller arbejdet i Danmark i 2 år, indenfor en tidsramme af 10 år.
  • Barnet er ikke forsørget af det offentlige

Fra alderen 0-15 år hedder ydelsen Børneydelse.

Efter barnet fylder 15 år og frem til det fylder 18 år, hedder det Ungeydelse.

Børnepenge sats

Børnepenge satserne er ikke statiske men reguleres efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009.

Børnepenge satser 2022

  • 0-2 år: 4.653 kr. pr. kvartal.
  • 3-6 år: 3.681 kr. pr. kvartal.
  • 7-14 år: 2.898 kr. pr. kvartal.

Børneydelsen udbetales første gang i kvartalet efter dit barn er født. Det betyder i praksis: Hvis dit barn fødes i februar kan du få udbetalt børnepenge første gang den 20. april.

Bemærk desuden: Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 700.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til personskattelovens § 20 udgør aftrapnings­græn­sen 818.300 kr. i 2021. Aftrapningsindkomsten svarer til beskat­nings­grund­laget for topskat. (Kilde: Skatteministeriet)

Stor ændring i børnepengene 2022

Nye regler betyder, at begge forældre som udgangspunkt får en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet.

Det afhænger dog af, om I bor sammen eller ej – og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden.

Bor man sammen får man automatisk en halvdel hver.

Bor man hver for sig er man flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021 - sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Og er man flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter - får man automatisk en halvdel hver.

Har man fuld forældremyndighed får man det hele udbetalt.

Ungeydelse sats

Ungeydelse-satserne er ikke statiske men reguleres efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009.

Ungeydelse sats 2022

  • 15-17 år: 961 kr. pr. måned.

Her gælder i øvrigt samme nye regler, som med Børne- og ungeydelsen hvor man måske skal dele ydelsen forældrene imellem.

Udbetaling af børnepenge

Udbetaling af børnepenge sker hvert kvartal på følgende datoer: 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober.

Udbetaling af ungeydelsen sker den 20. i hver måned.

Det vil sige:

Næste gang, der kommer børnepenge er den 20. januar 2022.

Næste gang der kommer Ungeydelse er den januar. november 2022.

Falder en af udbetalingsdagene på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden – nøjagtig som vi kender det ved udbetaling af løn.

Fakta om Børne- og Ungeydelsen

Omkring 660.000 familier får udbetalt Børne- og Ungeydelse til cirka 1,2 millioner børn og unge.

Ydelsen udbetales til moderen; ved skilsmisse udbetales ydelsen til den forælder, hvor barnet har adresse. Hvis barnet har adresse hos sin far, skal denne gøre “Udbetaling Danmark” opmærksom på, at han har ret til ydelsen, ellers vil der fortsat blive udbetalt til moren.

EU-borgeres ret til børnecheck, hvis forsørgeren betaler skat i Danmark, er i den offentlige debat blevet betegnet som velfærdsturisme.

(Kilde: Wikipedia)

Hvis du vil vide mere om Børne- og Ungeydelsen så kan du læse Bekendtgørelsen af en lov om børne- og ungeydelse HER

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)

Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

Historien bag Børnepengene

Den offentlige udbetaling, som vi vi kender i dag og i daglig tale kalder “Børnepenge”, strækker sig tilbage fra 1987. Da blev det nemlig ved lov vedtaget at alle forældre med børn under 18 år med bopæl i Danmark ville få udbetalt et skattefri og indkomstuafhængig familieydelse.

Tidligere var det SKAT, der udbetalte pengene – nu er det imidlertid Udbetaling Danmark, der står for at få pengene sendt afsted til forældrenes NEM-konto.

ydelsen er som hovedregel givet til barnets mor.

Tilbage i 1987 var ydelsen på 2.500 kroner

Powered by Labrador CMS