Det går ny aftale for lærerne ud på

Efter syv års konflikt er en aftale om lærernes arbejdstid på plads. Det glæder partierne bag reformen

KL og lærerne præsenterede tirsdag eftermiddag en ny arbejdstidsaftale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Udgivet Opdateret

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Det oplyser parterne på et pressemøde.

Aftalen er indgået efter måneders forhandlinger. Den skal nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL’s bestyrelse.

Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid, og du kan længere nede i denne artikel få et overblik over, hvad aftalen betyder.

– Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkedes med, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Opfylder særligt ønske

Der skelnes i den nye aftale mellem forberedelsestid og undervisningstid, hvilket er et af de store ønsker, lærerne havde.

Det fremgår også af aftalen, at lærerne kan gå til ledelsen, hvis vedkommende føler, at forberedelsestiden ikke er tilstrækkelig.

I en bemærkning til aftalen står det, at “det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens arbejdstid ikke nedprioriteres og forsvinder i løbet af normperioden”.

Ifølge aftalen skal læreren i fællesskab med ledelsen udarbejde en “opgaveoversigt”, hvor det udpensles, hvilke opgaver læreren har, og hvor lang tid læreren regner med at bruge på dem.

– Den helt grundlæggende opgave for os har været at indgå en aftale med KL, som forbedrer lærernes mulighed for at løse deres vigtige opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu kan præsentere for medlemmerne, siger Anders Bondo Christensen i pressemeddelelsen.

Lokalaftaler består

Den nye aftale kommer ikke til at ændre på de 84 lokalaftaler, som der i tidens løb er blevet indgået mellem kommuner og lokale lærerkredse.

– Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger eller supplerer denne aftale, står der i aftalen.

Ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Efter flere års uenighed er der tirsdag kommet en aftale om lærernes arbejdstid, der siden 2014 har været reguleret ved lov.

Året før kunne parterne ikke blive enige om en ny aftale, hvilket førte til, at der blev grebet ind fra politisk hold.

Ved overenskomstforhandlingerne i både 2015 og 2018 kunne parterne heller ikke blive enige, og der blev derfor nedsat en kommission.

Lærerkommissionen skulle kigge på området, og det har banet vejen for aftalen, som der er blevet forhandlet om siden februar. Aftalen blev præsenteret for offentligheden den 11. august 2020.

Den skal nu til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL’s bestyrelse.

* Aftalen erstatter lov 409, som siden 2014 har reguleret lærernes arbejdstid.

* Loven var et resultat af, at parterne under overenskomstforhandlingerne ikke kunne blive enige. Det fik politikerne til et vedtage en lov, som regulerede arbejdstiden – som den eneste faggruppe i den offentlige sektor.

* I de fleste af landets kommuner – 84 ud af 98 – er der dog indgået lokale aftaler på området siden, og lærernes arbejdstid har her ikke været reguleret af loven.

* Den nye aftale betyder, at lærere og ledere skal sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.

* Undervisningen og øvrige opgaver skal planlægges, så forberedelsen kan afvikles sammenhængen, og den må ikke ligge i frikvarteret.

* Derudover kan lærerne bede ledelsen om at få placeret forberedelsestiden, hvis det fælles, at det bliver reduceret.

* Den nye aftale betyder, at skoleledelsen skal udarbejde en oversigt over lærernes opgaver i den følgende tid.

* Her skal anføres den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til forberedelse og andre ting.

* Lærere, der er fyldt 60 år, kan bede om at få arbejdstiden nedsat med 175 timer ærligt.

* Der vil være en tilsvarende lønnedgang, men de vil fortsat få den samme pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren.

* Den nye aftale træder i kraft 1. august 2021 og kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler.

Kilder: Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) skriver på Twitter, at han er glad for den nye aftale.

– Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner. Derfor er dagens aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation virkelig vigtig. Nu starter en ny epoke for folkeskolen, skriver han.

Flere har fortrudt

Folkeskolereformen fra 2013 – og den efterfølgende lockout af lærerne – har redet flere af partier bag som en mare. Specielt har det gjort ondt, at lærernes arbejdstid har været bundet ved lov.

– Det er et sindssygt vigtigt, at parterne har fundet hinanden. Det er afgørende for folkeskolen, og ikke mindst lærerne ude på skolerne, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en kommentar.

Folkeskolereformen blev gennemført af den daværende socialdemokratiske regering i 2013 sammen med flere borgerlige partier, SF og De Radikale. Det har ikke mindst SF og De Radikale efterfølgende såre fortrudt.

– Det er ikke klogt at lave en reform og samtidig kaste de mennesker, der skal drive reformen, under bussen.

– Når man finansierede store dele af reformen med lærerne arbejdstid, så er det en fejl. Den har vi forsøgt at rette op på lige siden, siger SF’s gruppeformand Jacob Mark.

De Radikales skoleordfører, Marianne Jelved, er også svært tilfreds med, at en af de mest udskældte spøgelser fra folkeskolereformen nu er ved at blive manet i jorden.

– Vi er fuldstændigt på det rene med, at det er uholdbart, at der ikke har været en arbejdstidsaftale. Så det er mægtigt tilfredsstillende, at der nu er en aftale.

– Det er en misforståelse, at man kan tryne sig igennem. Det har ikke ført til noget som helst positivt for Folkeskolen, siger hun.

Hvis lærerne stemmer aftalen igennem til urafstemningen og KL godkender den i hovedbestyrelsen, vil det gøre op med, at lærernes arbejdstid er reguleret ved lov, som den har været siden 2013.

Powered by Labrador CMS