Mary sætter ind mod ensomhed

Nu skal landets 10. klasser have hjælp til at overkomme ensomhed

Udgivet Opdateret

I disse uger starter elever, der netop har afsluttet folkeskolen, et nyt kapitel. En stor gruppe er fortsat på en ungdomsuddannelse, andre har valgt at tage 10. klasse på efterskole, mens en mindre gruppe er startet på et 10. klassecenter.

Det skriver Mary Fonden i en pressemeddelelse.

De unge, der starter i et 10. klassecenter, adskiller sig fra de øvrige grupper ved at være mindre uddannelsesparate og mere sårbare på en lang række sociale parametre. 

Eleverne kommer i langt højere grad fra uddannelsesfremmede hjem, de har væsentlig lavere karakterer i 9. klasse, og de er mindre afklarede og motiverede for at tage en ungdomsuddannelse.

Trivsel på skemaet

Men i modsætning til deres tidligere klassekammerater, der fortsatte i 10. klasse på en efterskole, har eleverne på landets 10. klassecentre ikke mulighed for at styrke deres sociale kompetencer, når det ringer ud fra dagens sidste time. 

Derfor vil Landsforeningen af 10. klasser nu gøre arbejdet med elevernes trivsel til en integreret del af skoledagen. I første omgang tager tre pilotskoler fra henholdsvis Skive, Roskilde og Esbjerg del i projekt Me&We. Skolerne skal afprøve metoder og øvelser og bidrage med erfaringer til et endeligt program, som kan udbydes til 10. klassecentre over hele landet i 2023.

Må gerne fylde mere

Mia Pedersen er leder af 10. klassecenteret Studie 10 i Esbjerg og sidder i bestyrelsen i landsforeningen. Hun fortæller, at de på 10. klassecentrene oplever, at eleverne i stigende grad efterspørger et større fokus på det sociale:

- De unge siger selv, at det sociale gerne må fylde mere, og samtidig efterspørger de nogle redskaber, der kan hjælpe dem til og overbevise dem om, at de kan komme ud efter 10. klasse og lykkes i livet.

På Studie 10 i Esbjerg har man tidligere arbejdet med elevernes trivsel gennem forskellige projekter, men Me&We adskiller sig på flere områder.

Allerede effekt

- Tidligere projekter har været i en afgrænset periode. Me&We skal vi arbejde med kontinuerligt gennem hele året - årgang efter årgang. Og så er forskellen jo også, at det er os lærere, der er blevet uddannet til at arbejde med det her. Jeg tror derfor også, at det kan styrke relationerne mellem lærere og elever.

Mia Pedersen er selv blandt de lærere, der blev uddannet i at arbejde med Me&We i foråret, og hun fortæller, at man på studie 10 i Esbjerg allerede nu, ser en effekt af arbejdet

 - Vi har jo kun arbejdet med Me&We i to-tre uger nu, men i går kom en lærer til mig og sagde "det er helt vildt, som eleverne er åbnet op og taler med hinanden. Det der Me&We, jeg tror sgu det virker!" Og det er jo bare fedt.

Mary er med

Mary Fonden, der er en af samarbejdspartnerne bag Me&We, mener også, det er oplagt at udbrede projektet til flere ungegrupper. Direktør i Mary Fonden Helle Østergaard udtaler:

- Der er ingen tvivl om, at det er bydende nødvendigt at arbejde systematisk med at forebygge mistrivsel og ensomhed blandt unge, og nu har vi et redskab, som vi både kan se og måle, gør en positiv forskel. Derfor giver det så meget mening også at tilbyde Me&We til unge i landets 10. klassecentre.

Kronprinsesse Marys fond sætter ind mod ensomhed. Nu skal landets 10. klasse have hjælp.
Kronprinsesse Marys fond sætter ind mod ensomhed. Nu skal landets 10. klasse have hjælp.
Powered by Labrador CMS