Politiet siger undskyld til minkavlerne

- Det er en fejl, som vi dybt beklager, siger Rigspolitichefen

Udgivet Opdateret

Rigspolitiet kommer nu med en uforbeholden undskyldning.

Det gør den i en pressemeddelelse. 

Den kan du læse her:

Som det fremgår af myndighedernes redegørelse, blev NOST (Den nationale operative stab) 6. november anmodet om at yde Fødevarestyrelsen bistand til telefonisk at kontakte minkavlere uden for smittezonen.

I den forbindelse blev der i NOST udarbejdet et actioncard til brug for de medarbejdere, der telefonisk skulle kontakte de enkelte minkavlere på Fødevarestyrelsens vegne.

Det pågældende actioncard indeholdt en formulering, som – hvis anvendt i telefonsamtalerne – kunne give minkavlerne grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning.

Rigspolitiet har beklaget dette.

Det pågældende actioncard blev udarbejdet og anvendt fra fredag 6. november til søndag 8. november.

Den omtalte formulering var tiltænkt anvendelse i forhold til de minkavlere, der under telefonsamtalen tilkendegav, at de ikke ønskede at medvirke til optælling.

10. november skrev Fødevarestyrelsen til alle minkavlere vedrørende retsgrundlag med videre, og 12. november tog Rigspolitiet individuel kontakt til de otte minkavlere, som vurderedes at kunne have fået den fejlagtige orientering.

Rigspolitiet beklagede i den forbindelse og sikrede sig, at de pågældende var bekendt med den gældende retstilstand.

– Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os, siger Rigspolitichef Thorkild Fogde.

Powered by Labrador CMS