Rigspolitiet har begået markante fejl

En intern analyse viser, at udbudsreglerne ikke bliver overholdt.

Der er begået fejl, erkender rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix
Udgivet Opdateret

Rigspolitiet meddeler fredag, at der er blevet begået markante og gentagne fejl i forbindelse med Rigspolitiets indkøbsprocedurer i forbindelse med konsulentarbejde.

En rapport fra Rigspolitiet, der bygger på 240 kontrakter til en samlet værdi på 273 millioner kroner, viser, at udbudsreglerne kun blev overholdt i 38 % af tilfældene. Derudover har det for 11 % af de undersøgte udgifter ikke været muligt at vurdere, om de er blevet afholdt i overenesstemmelse med udbudsreglerne, fordi dokumentationen for disse udgifter har været for mangelfuld til, at man kunne undersøge dem grundigt nok.

”Der har været markante fejl i vores håndtering af indkøb på politiets område. Som politi har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at gældende regler overholdes. Det siger sig selv. Og som offentlig myndighed skal vi kunne redegøre for, hvordan borgernes skattepenge anvendes. Udbudsreglerne er borgernes garanti for, at ydelser leveres til rette pris og kvalitet. Nu skal vi have ryddet op”, siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse udsendt af Rigspolitiet.

Tre konsulenter modtog mange opgaver

Rapporten kommer i kølvandet på en række artikler, der blev publiceret af BT. Avisen har skrevet, hvordan en afdelingschefgav tre konsulenter opgaver til en værdi af mere end 43,3 millioner kroner på tre år – fra 2011 til 2013. Afdelingenschefen blev afskediget i februar.

Som konsekvens af analysen har man fra Rigspolitiets side iværkssat en række nye tiltag, der skal sikre, at reglerne bliver overholdt i fremtiden.

”Vi iværksætter en række meget håndfaste kontrolprocedurer, ligesom vi iværksætter en grundig ekstern gennemgang af hele indkøbsområdet. Det er først som sidst mit ansvar, at politiet overholder reglerne. Jeg må erkende, at de tiltag, vi tidligere har taget, har været utilstrækkelige. Set i lyset af analysens konklusioner har vi brug for et fuldstændigt overblik over samtlige politiets indkøb. Samtidig giver en ekstern revision også mulighed for at få gennemlyst vores indkøbsprocedurer, så vi er sikre på, at reglerne overholdes”, slutter rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg i pressemeddelelsen.

 

Powered by Labrador CMS