Sådan får du et bedre job

– Man kan overvinde sine barrierer ved at gøre dem intelligente, siger Peter Horn og Lene Thomsen.
Udgivet Opdateret

Mange danskere bliver bremset af barrierer, når de vil gøre karriere eller have et nyt job. Netop nu har mange virksomheder medarbejderudviklingssamtaler, hvor man skal afgøre sin jobmæssige fremtid. I bogen “Intelligente barrierer” beskriver Peter Horn og Lene Thomsen, hvordan man overvinder sin frygt og løser problemet intelligent. “Mange er deres egen værste fjende og skaber unødige barrierer for sig selv,” siger de.

Op mod hver 3. dansker har i kriseårene været bange for at skifte job: trygheden i jobbet og det kendte har vejet tungt. Med det nye opsving i dele af erhvervslivet kan mange med fordel gøre karriere internt i deres virksomhed eller søge et nyt og bedre job i en anden virksomhed. Alligevel holder i tusindvis af velkvalificerede danskere sig tilbage fra at gøre noget ved ambitionen om at få en bedre titel på visitkortet og flere penge på lønkontoen. Netop nu har mange virksomheder medarbejderudviklingssamtaler, hvor man skal afgøre sin jobmæssige fremtid.

I bogen “Intelligente barrierer” fortæller direktør, management konsulent Peter Horn og erhvervspsykolog Lene Thomsen, hvorledes man kan bearbejde sine barrierer – nogle skal fastholdes, mens andre skal overvindes.

– Det er helt naturligt, at mange kører fast i komfortzonen. Det er nemt og bekvemt. Omvendt skal man ikke være blind for, at når man foretager sig det samme igen og igen og arbejder med de samme mennesker stimulerer man ikke intellektet og de jobmæssige muligheder. Sker der ikke en vis, løbende udvikling, kan man risikere at gå helt i stå. Så viser en anden trussel sig, nemlig at man bliver overhalet af nye og bedre kvalificerede konkurrenter til det værende job. Derfor kan det være vigtigt at udfordre sig selv og forfølge næste trin i karrieren eller søge et nyt og bedre betalt job andetsteds, konstaterer forfatterne.

Man skal prøve sig frem

Under arbejdet med bogen har forfatterne udviklet en metode til at gå fra tanke til handling, hvorefter man uden at “risikere alt” kan afprøve potentialet for de nye mål, man har forestillet sig.

– Mange er deres egen værste fjende og skaber unødige barrierer for sig selv. Mest fordi de har svært ved at forestille sig et liv i nye eller anderledes rammer. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i de nye mentale og fysiske rammer for det næste karriereskridt. Det handler om at skaffe sig konkret viden, så man ved, hvad man går ind til. I nogle tilfælde kan man bruge sit netværk til at tale med andre, der er i det nye job. Hvad betyder det f.eks. at gå fra af være specialist til leder? Hvordan kan man forberede sig på de tidligere kollegaers reaktioner? Hvordan får man overbevist en chef eller HR-afdelingen om, at det er på tide at få det næste, udviklende job i organisationen? Ved at tilegne sig denne viden får man magt over sin barriere og sin frygt og dermed er man klar til at gå videre, siger Peter Horn og Lene Thomsen.

De understreger betydningen af, at man får sat ord på sine karriere- og jobønsker.

– Mange er ikke ret gode til at få det maksimale ud af de tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler, MUS. Hos mange chefer er holdningen, at dem, der vil frem selv skal melde ud. Omvendt er mange, både kvinder og mænd, meget tilbageholdende med at pege på sig selv som den bedst egnede til det ledige job, der vil passe godt ind i karrieren. Man skal ikke nødvendigvis pege på sig selv som den bedst egnede – det må beslutningstagerne afgøre – men man kan udtrykke ønske om at komme i betragtning til jobbet. Alene ansøgningsproceduren betyder, at man bliver klogere på, hvad det kræver for at få jobbet – og ofte også, hvad det indebærer af specifikke krav, kvalifikationer og belønninger, understreger Peter Horn og Lene Thomsen.

Et nej er et skridt til et ja

– Mange af os er så bange for at få et nej, at det i sig selv er en barriere. Derfor gør vi godt i at øve os i at tage mod et “nej” og vende det konstruktivt. Vores erfaring med karrierer viser klart, at jo flere “nej’er” man får, desto bedre bliver man på et tidspunkt til at arbejde for at få et “ja”. Man bliver skarpere i formuleringerne og kan bedre fremlægge sine kvalifikationer overbevisende. Der er en årsag til, at dygtige performere som skuespillere, sangere og foredragsholdere øver sig igen og igen – og også holder flere prøveforestillinger før premieren, fortæller forfatterne, der holder foredrag og workshops i “Intelligente barrierer”.

Fem gode råd til at få jobbet

1. Undersøg, hvad jobbet indebærer og dets betydning for din karriere.
2. Hvad holder dig tilbage fra at søge jobbet?
3. Gør det legitimt at søge og bruge afslag til at forbedre din performance.
4. Bliv synlig: Øv dig i at sætte spot på dig selv og dine kvalifikationer, f.eks. gennem cases.
5. Få en kontrakt, der viser dig vejen til det næste job.

Powered by Labrador CMS