Sen skolestart giver fagligt forspring

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at de ældste i klassen klarer sig bedre i folkeskolens første år.

Foto: Colourbox.com (Modelfoto)
Udgivet Opdateret

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at de ældste i klassen klarer sig bedre i folkeskolens første år.

Der er stor forskel på børnenes faglige succes i de første år af folkeskolen, alt efter hvor gamle de er, når de starter. Det viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) ifølge Politiken.

»De børn, der er ældre ved skolestart, fordi de er født i starten af året, klarer sig signifikant bedre i de nationale test i de mindste klassetrin, og de udviser også færre adfærdsvanskeligheder ved 7- og 11-års alderen end dem, der er født i slutningen af året«, siger forsker og projektleder Hans Henrik Sievertsen. Han er manden bag rapporten »En God Start – betydningen af alder ved skolestart for barnets udvikling«.

Børn i sen skolestart klarer sig bedre

Ifølge international forskning klarer børn, der starter senere i skole, sig bedre i skoleforløbet, og risikoen for at gå et klassetrin om er lavere, og børnenes succes i internationale tests er større.

I Danmark klarer de ældre elever sig bedre i dansk i testene i 2., 4. og 6. klasse, mens der ikke længere kan ses nogen effekt, når eleverne når 8. klasse. Når det kommer til matematiktestene, giver sen skolestart en positiv effekt i 3. men ikke i 6. klasse.

Tre forklaringer på positive resultater

SFIs rapport peger på tre forklaringer, når det kommer til de ældre elevers positive resultater. For det første er børnene mere modne og lærer derfor mere, fordi de har lettere ved at modtage og bearbejde undervisningen. For det andet kan alderen samtidig gøre dem mere selvsikre i forhold til deres klassekammerater, hvilket kan betyde, at de deltager mere i undervisningen. Sidst men ikke mindst kan testresultaterne forklares med, at børnene simpelthen er ældre, når de bliver testet.

I Danmark benytter 10-15 procent sig af muligheden for at afgive fra reglen om, at børn skal begynde deres skolegang det år, de fylder seks år.

Rapporten viser dog også, at den positive effekt af en forsinket skolestart udjævner sig dog i løbet af de ældste klassetrin, skriver Politiken.

Powered by Labrador CMS