Sundheds-forsikringen er den mest benyttede

Ifølge en ny undersøgelse er sundhedsforsikringen populær. Foto: Colourbox.com (Modelfoto).
Udgivet Opdateret

Ifølge en ny undersøgelse fra Codan har godt 75 procent af de danske virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere en sundhedsforsikring, anvendt forsikringen i løbet af de seneste tre år. Det gør sundhedsforsikringen til den mest benyttede forsikring.

Når ryggen værker eller psykologhjælp er tiltrængt, kan en sundhedsforsikring være løsningen. Både for medarbejderen, der får hjælp til hurtigere at komme ovenpå igen og for arbejdsgiveren, der sparer penge på sygefravær og vikartimer.

Ifølge en ny undersøgelse fra Codan er sundhedsforsikringen også populær. Samlet set tilbyder lidt over halvdelen af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen sundhedsforsikring til deres medarbejdere, og ud af disse har godt tre ud af fire virksomheder benyttet sig af forsikringen i løbet af de seneste tre år.

– Sundhedsforsikringen er en af de mest anvendte forsikringstyper overhovedet, når vi sammenligner med andre forsikringstyper hos Codan. Virksomheder kan via sundhedsforsikringen opnå væsentlige besparelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og lønudgifter til vikarer. Det skyldes, at de sundhedsforsikrede medarbejdere kommer hurtigere i behandling og dermed hurtigere ovenpå igen. I sidste ende betyder det færre sygedage sammenlignet med dem, der ikke er forsikrede, og det kan mærkes på bundlinjen, siger Morten Jepsen, der er landechef for Codan Sundhed.

At en sundhedsforsikring kan forkorte sygefraværet bliver understøttet af en undersøgelse foretaget af Forsikring & Pension i 2010 . Undersøgelsen viser, at medarbejdere med sundhedsforsikring i gennemsnit sparer 1,2 uges fravær i forhold til ikke-forsikrede over en periode på tre år.

Virksomhederne ved ikke hvad sygefraværet koster

I kroner og ører kan det betyde rigtig meget for en virksomhed, men ifølge Codans undersøgelse er kun omkring halvdelen af de adspurgte klar over, hvad sygefravær i sidste ende koster på bundlinjen. Hertil kommer, at hele 80 % anser tryghed for medarbejderne blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer. Kun cirka hver tredje virksomhed peger på bedre økonomi.

– Vores undersøgelse peger på, at mange virksomheder primært opfatter en privat sundhedsforsikring som et medarbejdergode. De er ikke nødvendigvis bevidste om den positive effekt, som sundhedsforsikringen kan have på økonomien på grund af færre sygedage, siger Morten Jepsen fra Codan.

Fysiske lidelser er den største årsag til, at virksomheder gør brug af deres sundhedsforsikring. Hele 68 % af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med smerter og ubehag i muskler og led især i ryg, nakke og skuldre inden for de seneste tre år, mens 39 % har brugt forsikringen i forbindelse med knæ- og ledsygdomme.

Derudover har næsten en fjerdedel brugt sundhedsforsikringen til at håndtere stress eller andre psykiske problemer – et område, som Codan oplever en stigning af skader på i øvrigt.

Nøgletal fra Codans undersøgelse

Tre fjerdele bruger deres sundhedsforsikring

•    56 % af de adspurgte tilbyder en privat sundhedsforsikring, der supplerer den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og de offentlige sundhedstilbud.
•    74 % af de virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har brugt forsikringen i løbet af de seneste tre år.
•    23 % af de virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har ikke haft brug for at benytte sundhedsforsikringen.

De færreste ved, hvad sygefravær koster på bundlinjen

•    49 % angiver, at de ved, hvad sygefra¬været koster på bundlinjen.
•    80 % angiver, at tryghed for medarbejderne er blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer.
•    28 % angiver bedre økonomi i virksomheden på grund af færre sygedage blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer.

Fysiske sygdomme fylder mest

•    68 % af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med smerter og ubehag i muskler og led især i ryg, nakke og skuldre inden for de seneste tre år.
•    39 % har brugt forsikringen i forbindelse med knæ- og ledsygdomme.
•    22 % Næsten en fjerdedel har brugt sundhedsforsikringen til at håndtere stress eller andre psykiske problemer.

Powered by Labrador CMS