Skøn rekord for strømmen

Siden tirsdag har den grønne strømproduktion været højere end elforbruget, og onsdag slog den rekord

Udgivet Opdateret

Den danske produktion af grøn strøm slog rekord onsdag. Vindmøller og solceller producerede 135 gigawatt i timen på ét døgn. Det er nok til at mætte det årlige elforbrug i 34.000 husstande.

Det oplyser Green Power Denmark, som er en interesseorganisation for danske energisektor.

- En af årsagerne til rekordproduktionen onsdag var blæsevejret, som gjorde, at især vindmøllerne producerede meget strøm, siger Kristine Grunnet, der er afdelingschef i Green Power Denmark.

Det er ekstraordinært

Den seneste rekord blev sat 9. april i år, hvor der blev produceret 126 gigawatt i timen.

Foruden rekorden onsdag, har Danmark siden tirsdag aften produceret mere grøn strøm, end danskerne forbruger. 

Det er ekstraordinært, at det sker over så lang en periode, fortæller hun.

En fantastisk nyhed

- Det er en fantastisk nyhed. Rekorden viser, at udviklingen går den rigtige vej, og den vil helt sikkert snart blive slået. Det er vigtigt, at en kommende regering sætter yderligere fart på udbygningen af vedvarende energi på land og på havet, siger Grunnet.

Det er hovedvejen ud af klima- og energikrisen og mod en fremtid med grøn, billig og sikker energi.

Derfor bør en kommende regering indføre et grønt byrdestop, der ikke straffer dem, som opstiller vindmøller og solceller med højere udgifter eller flere administrative byrder, mener hun.

Kræver lignende perioder

- Fremover skal vi heller ikke udbyde én havvindmøllepark ad gangen, men i stedet udbyde flere parker samtidigt, siger Grunnet.

Samtidig skal vi lave grundlæggende om på den måde, vi udbyder og etablerer havvind, påpeger hun.

- Hvis Danmark skal opnå 2030-klimamålet og målet om at blive nettoeksportør af grøn strøm, så skal der komme mange flere af disse perioder med lignende produktion, siger Grunnet.

Danmark har produceret store mængder grøn energi gennem vindmøller grundet meget vind.
Danmark har produceret store mængder grøn energi gennem vindmøller grundet meget vind.

KLIMALOVEN

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov.

Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Med klimaloven bliver reduktionsmålene således juridisk bindende.

Klimaloven sætter en række rammer, som forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. Handlepligten i loven sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister ikke kan slække på indsatsen.

Derudover skal Klimarådet i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål. Samtidig skal klima-, energi- og forsyningsministeren senere på året fremlægge et klimaprogram, som bliver det helt centrale redskab for den løbende vurdering og justering af den danske klimaindsats.

Klimaministeren skal som afslutning levere en redegørelse for den danske klimapolitik til folketinget. På baggrund af redegørelsen skal Folketinget vurdere, om regeringen lever op til klimaloven, eller om den skal pålægges at handle yderligere. Folketinget er den endelige dommer over, om den planlagte klimapolitik er tilstrækkelige.

Kilde: Energistyrelsen
Powered by Labrador CMS