Fodboldspiller bliver væk fra voldtægtssag

Fodboldspiller blev sidste år dømt for voldtægtsforsøg. Ankesag skulle være startet mandag, men er nu udskudt

Udgivet Opdateret

Landsretssagen, hvor en fodboldspiller har anket den byretsdom for overgreb og voldtægtsforsøg, han sidste år blev idømt, kom alligevel ikke i gang mandag, hvilket ellers var planen.

Fodboldspiller har ifølge sin forsvarsadvokat ikke fået visum, så han kan rejse ind i Danmark. 

Han var derfor ikke til stede i retssal 0.2 i Østre Landsret mandag.

Vil have anke afvist

Anklagemyndigheden kom derfor med en anmodning om, at fodboldspillerens anke skal afvises.

Anklager Mohammad Sufian Akram mener ikke, at fodboldspillerens fravær er lovligt.

Det vil landsretten først torsdag tage stilling til.

Ifølge forsvarsadvokat Mette Maria Lorentzen har hendes klient ansøgt om at få visum i tide, men ansøgningen er endnu ikke blevet færdigbehandlet.

Hotel i København

Fodboldspilleren blev 23. juni sidste år idømt et års fængsel for krænkelser, seksuelt overgreb og voldtægtsforsøg. Han ankede dommen på stedet.

Cirka en måned senere blev det fastlagt, at ankesagen skulle behandles over fire dage i juni i år med start mandag.

Overgrebet og voldtægtsforsøget, han er dømt for, fandt sted på et hotel i København i april 2022.

Straffelovens § 216

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, hvorfor medier ikke må nævne fodboldspillerens navn eller andet, der kan identificere ham.

Den fremmødte presse forsøgte mandag at få navneforbuddet ophævet, men også det vil der først torsdag blive truffet afgørelse om.

Powered by Labrador CMS