Kritiseret advokat: Dorph skulle fyres

Ordvalget i en formulering i advokatundersøgelse er central i strid om, hvorvidt advokatskik blev fulgt

Udgivet Opdateret

At der var grundlag for at fyre tv-vært Jes Dorph-Petersen på baggrund af to indberetninger om seksuel chikane, er der hos advokat Yvonne Frederiksen ingen tvivl om.

Det fortæller hun tirsdag i Østre Landsret, hvor hun forlanger, at få ophævet en afgørelse fra Advokatnævnet. En afgørelse, som slår fast, at hun handlede i strid med god advokatskik, da hun i efteråret 2020 gennemførte en advokatundersøgelse for TV2.

Jes Dorph-Petersen skulle tirsdag afgive vidneforklaring i Østre Landsret. Han var genstand for en advokatundersøgelse, som ifølge Advokatnævnet brød med god advokatskik. Men advokaten har indbragt nævnets afgørelse om en bøde for domstolene.

Undersøgelsen mundede ud i en fyring af Jes Dorph-Petersen, der blev beskyldt for seksuel chikane af to kvindelige praktikanter på TV2 i 2001 og 2003.

Forfejlet kritik

Yvonne Frederiksen havde ikke i tilstrækkelig grad informeret Dorph om, hvilke regler og love som han var under mistanke for at have forbrudt sig mod, lød det i afgørelsen fra nævnet. Men den kritik er forfejlet, siger Yvonne Frederiksen tirsdag i landsretten.

- Nævnet må have misforstået det juridiske grundlag, konstaterer Yvonne Frederiksen, som besvarer sin advokat Ole Spiermanns spørgsmål med lange sætninger.

Advokatnævnet er repræsenteret af advokat Martin Simonsen. Han hæfter sig navnlig ved et bestemt ord, som står i den procesbeskrivelse, som Yvonne Frederiksen og advokatfirmaet Norrbom Vinding udarbejdede forud for undersøgelsen.

Seksuel chikane

I beskrivelsen står der, at undersøgelsen skal afdække, hvilken "lovgivning" der måtte være overtrådt.

Den lovgivning, som er i spil, er blandt andet arbejdsmiljøloven og loven om forskelsbehandling. Disse love retter sig imidlertid ikke mod handlinger udført mellem to kolleger, men handler om en arbejdsgivers ansvar over for sine ansatte.

- Når man som kollega udsætter nogen for seksuel chikane, så overtræder man som udgangspunkt ikke nogen lovgivning, men man misligholder sit ansættelsesforhold, forklarer Yvonne Frederiksen.

Og det er den misligholdelse, som danner grundlag for fyringen af Jes Dorph-Petersen.

Sidst på eftermiddagen

Advokat Martin Simonsen vil vide, hvorfor Yvonne Frederiksen ikke brugte et andet rod end "lovgivningen", for eksempel "retstilstanden" eller "retsgrundlaget".

Frederiksen forklarer flere gange under afhøringen, at i hendes optik, så skal udtrykket "lovgivningen" forstås bredt.

Dorph selv skal afgive forklaring sidst på eftermiddagen. Sagen fortsætter torsdag, men afgørelsen ventes først senere.

Powered by Labrador CMS