Blodbad hos Danmarks Radio – hundreder fyres og kanaler forsvinder

400 stillinger og nedlæggelse af flere kanaler. DR melder spareplanen ud.

Udgivet Opdateret

Med både medieforlig og public service-kontrakten på plads er DR nu klar med en samlet plan for besparelser og udvikling af institutionen frem til 2021.

Det oplyser DR, Danmarks Radio, i en pressemeddelelse.

Der er tale om omfattende forandringer – både i indholdet til danskerne og i organisationen.

Farvel til tv- og radiokanaler

DR går fra seks til tre flow-tv-kanaler og fra otte til fem radiokanaler. Samtidig slankes organisationen og direktionen, og der nedlægges cirka 375-400 stillinger. I alt gennemføres der besparelser for 420 millioner kroner årligt.

Siden den politiske beslutning om at beskære økonomien med 20 procent – eller 773 millioner kroner, har DR forberedt en plan for at tilpasse sig til de nye rammer. Den netop underskrevne public service-kontrakt gør, at DR nu kan fremlægge en plan, der gennemfører første fase af disse besparelser og bringer DR’s økonomi i balance til og med 2021.

Reduktion på 20 procent

Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR’s økonomi med 20 procent. Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os. Samtidig har vi en ambition om at udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og økonomiske rammer.

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, der præsenterer spare- og udviklingsplanen for medarbejderne på et møde fra morgenstunden, siger:

– Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR’s økonomi med 20 procent. Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os. Samtidig har vi en ambition om at udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og økonomiske rammer. Vi præsenterer derfor en nytænkt kanalportefølje, hvor vi reducerer antallet af flowkanaler på tv og radio. Baggrunden er både de nødvendige besparelser og at sikre, at DR kan sætte endnu mere tryk på den digitale omstilling. På indholdssiden vil vi satse endnu mere end hidtil på vores styrkepositioner. Det er alt i alt relativt drastiske forandringer, men jeg tror på, at det er de rette.

Mindre flow – mere digital

Med den reducerede økonomi nedbringes antallet af traditionelle tv-kanaler fra seks til tre fra 2020. DR 1 og Ramasjang fortsætter som flow tv-kanaler, mens DR K og DR2 samles under et nyt DR2 med fokus på både samfund og kultur.

På radioområdet nedbringes DR’s nuværende otte kanaler til fem – P1, P2, P3, P4 og P5. Der vil fremover blive brugt færre kræfter på flow-indhold for til gengæld at kunne prioritere det digitale indhold.

DR 3 og Ultra bliver digitale

DRTV vil således sammen med DR1 være hovedindgangene til DR’s TV-tilbud, og DR3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer. Under navnet DR2+ bliver der desuden udviklet digitalt samfunds- og kulturstof til DRTV. På radiosiden vil der være styrket fokus på streaming og podcasts.

DR vil fortsat producere indhold til alle grupper i befolkningen, men der vil blive prioriteret hårdt for at koncentrere kræfterne om DR’s styrkepositioner. Områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion bliver markant beskåret. Det giver mulighed for, at den regionale dækning kan styrkes, og at DR’s tv-drama, indhold til små børn, dokumentar samt kor og orkestre går fri af besparelser.

– Vi kører ikke en grønthøster jævnt hen over hele DR, men foretager klare prioriteringer for at kunne satse på de områder, hvor vi kan noget helt særligt. Dem skal vi fastholde og udvikle. Samtidig skal vi være helt åbne om, at konsekvensen er, at der er noget, vi nedprioriterer. Vi skal være modige, ambitiøse og ikke mindst stå ved de valg, vi nu træffer. For samlet set kommer en mindre økonomi, skarpe indholdsmæssige prioriteringer og vores sats på det digitale til at betyde, at DR’s indhold både vil blive brugt mindre og af færre danskere, siger Maria Rørbye Rønn.

Besparelser for 420 millioner – om året

I alt gennemføres der i denne runde besparelser for 420 millioner kroner årligt, når planen er fuldt indfaset i 2021. Der nedlægges ca. 375-400 stillinger i DR, heraf ca. 25 chefstillinger.

Selvom det her er den rette plan for det nye DR, skaber det helt naturligt usikkerhed hos DR’s ansatte. Vi skal sige farvel til rigtig mange dygtige medarbejdere.

Et centralt fokus i planen er, at de forholdsmæssigt største besparelser hentes på administrationen i DR, blandt andet ved omfattende organisationsændringer. Med planen gennemfører DR en generel ændring af organisationen og går fra to direktører til én for de administrative funktioner og fra tre til to indholdsdirektører. DR Danmark, DR Kultur og DR Nyheder organiseres i to nye, stærke områder: DR Kultur, Børn og Unge samt DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

Ny struktur

Formålet med at gå fra syv til fem direktørområder er at afspejle DR’s nye økonomiske rammer og at skabe et slankere DR.

Det nye område DR Kultur, Børn og Unge får ansvar for blandt andet børne- og ungeområdet, videnskab, livsstil, drama, kultur samt ensembler og Koncerthuset. DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter favner – udover nyheder, DR’s distrikter samt aktualitets- og dokumentarområdet. Målet er blandt andet at styrke de regionale nyheder på den nationale sendeflade.

Udover den nævnte organisationsændring vil der ske en tilpasning af DR Medier. Området halveres bemandingsmæssigt – både gennem flytning af opgaver og gennem besparelser. Fremover vil DR Medier i endnu højere grad fokusere på kerneopgaven med at sætte retning og rammer for DR’s kanaler og tilbud.

DR’s direktion vil efter planen se sådan ud:

Generaldirektør: Maria Rørbye Rønn
Direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion: Nikolas Lyhne-Knudsen
Mediedirektør: Henriette Marienlund
Direktør for Nyheder, Aktualitet og Distrikter: Sandy French
Direktør for Kultur, Børn og Unge: Stillingen forventes opslået snarest. Indtil da vil Henriette Marienlund være fungerende direktør for området.

I forbindelse med organisationsændringerne stopper Tine Smedegaard-Andersen som kulturdirektør, og der er en igangværende dialog med direktør for DR Danmark, Anne-Marie Dohm.

Om de kommende afskedigelser siger Maria Rørbye Rønn:

– Selvom det her er den rette plan for det nye DR, skaber det helt naturligt usikkerhed hos DR’s ansatte. Vi skal sige farvel til rigtig mange dygtige medarbejdere. Vi har undervejs i processen haft en god og tæt dialog med de faglige organisationer, og vi er enige om at gøre en fælles indsats for, at ændringerne i organisationen gennemføres så ordentligt som muligt. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at nedbringe antallet af afskedigelser, blandt andet gennem frivillige fratrædelser og omplaceringer.

Powered by Labrador CMS