Op til otte års fængsel for fyrværkeri-dumhed

En ny lov er trådt i kraft.

Udgivet Opdateret

Tirsdag 15. december blev det lovligt at købe fyrværkeri i Danmark.

Samtidig trådte en ny lov i kraft. Straffen for at affyre fyrværkeri mod personer i offentlig tjeneste blev skærpet.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. december 2020 justitsministerens lovforslag om at skærpe straffen med en tredjedel for bl.a. at affyre fyrværkeri mod politi, brandvæsen og folk på gaden.

– Sidste december var vi vidner til, at afstumpede tåber i et ubegribeligt stort omfang valgte at affyre fyrværkeri mod tilfældige borgere og mod beredskabsfolk og politi, der blot passede deres arbejde. Det er komplet meningsløst og potentielt livsfarligt, og derfor kommer hammeren i år til at falde ekstra hårdt for denne form for kriminalitet. Det er mit håb, at strafskærpelsen sammen med en øget indsats fra politiet vil medvirke til, at folk tænker sig om, så vi kommer til at opleve langt færre tilfælde i år, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) i den forbindelse.

Med lovforslaget følger også en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven (§ 119 b) om angreb med genstande (herunder sten og fyrværkeri) på personer i offentlig tjeneste eller hverv, for at understrege alvoren ved denne form for forbrydelse.

§ 119 b

Den, der med genstande angriber nogen af de i § 119 nævntepersoner, straffes med fængsel indtil 8 år.

Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse
af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

“Samtidigt vil politiet nu øge og intensivere tilstedeværelsen og den forebyggende indsats op til nytår, hvilket skal sikre, at der sættes tidligt ind i de særligt berørte områder, herunder med information om den nye strafskærpelse”, skriver Justitsministeriet.

Det er lovligt at købe og sælge fyrværkeri frem til 31. december.

Powered by Labrador CMS