Stor overvægt af coronadøde mænd

Dobbelt så mange mænd som kvinder smittede med coronavirus er døde, viser den første opgørelse over fordelingen fra Statens Serum Institut.

Blandt alle de positive covid-19-tilfælde er der dog en ligelig kønsfordeling med henholdsvis 1.854 kvinder og 1.818 mænd. Arkivfoto: Scanpix.
Udgivet Opdateret

For første gang i corona-krisen har Statens Serum Institut (SSI) offentliggjort en alders- og kønsfordeling på, hvem der er døde, mens de var smittet med sygdommen coronavirus covid-19 i Danmark.

Den nye tabel om de triste coronavirus-tal står at læse på den allersidste side af seneste version af den daglige overvågningsrapport om corona-epidemien, som udkom fredag eftermiddag. Det skriver Politiken lørdag.

Det fremgår således, at der i Danmark samlet set er 139 registreret døde. De 24 af dem var over 90 år gamle, 56 personer var mellem 80 og 89 år på dødstidspunktet, mens 40 var fra 70 til 79 år. Endelig er 15 borgere mellem 60 og 69 år døde, mens de var smittet med coronavirus.

Erfaringerne fra andre lande er også, at langt de fleste dødsfald findes i de ældre aldersgrupper.

Disse tal giver tilsammen kun 135, og de sidste fire mangler en angivelse af alder.

117 ud af de 139 personer, 84 procent, havde såkaldt ’komorbiditet’, hvilket er defineret som, at de inden for de seneste fem år har været indlagt med en af blandt andet følgende diagnoser: Diabetes, kræft, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdomme.

Værst blandt de ældste

Dødsraten er klart højest for de ældste. Blandt de over 90-årige er det 34,8 procent af dem, som er testet positiv for coronasmitte, som er døde, mens det for de 60 til 69-årige er 3,1 procent af de bekræftet smittede, som er døde.

Ganske bemærkelsesværdigt ved de nye tal er det også, at der er en markant forskel mellem kønnene.

Her er fordelingen kun offentliggjort for afdøde fra 70 år og opefter, og der tegner sig et meget tydeligt billede med dobbelt så mange mænd, 93, som kvinder, 46.

Blandt alle de positive covid-19-tilfælde er der en ligelig kønsfordeling med henholdsvis 1.854 kvinder og 1.818 mænd.

Powered by Labrador CMS